EY na czele „Rankingu Firm i Doradców Podatkowych” Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Spory podatkowe” i na drugiej pozycji w kategorii „Projekty podatkowe. EY po raz kolejny uznany został „Najlepszą firmą doradztwa podatkowego 2020” w kategorii „Spory podatkowe”.

W minionym roku doradcy EY uzyskali w sumie kilkadziesiąt korzystnych dla podatników wyroków, dzięki temu nasi klienci uniknęli zapłaty ponad 200 mln zł nienależnych podatków. EY zdobył również drugie miejsce w kategorii „Projekty podatkowe”, zajmując tym samym najwyższą pozycję w tej kategorii spośród wszystkich firm tzw. „Wielkiej Czwórki”.

W uzasadnieniu werdyktu w kategorii „Spory podatkowe” redakcja Dziennika Gazety Prawnej podała, że kapituła wybrała firmy „które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi osiągnięciami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sądami a także przed organami podatkowymi II instancji.”

Doradcy EY reprezentowali spółki m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie Dong Yang, czy przed NSA w sprawie, w której skierował on pytanie prejudycjalne dotyczące dopuszczalności podwójnego opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych. Prowadzili również wygraną sprawę przed NSA dotyczącą wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a także spór przed tym samym sądem dotyczący instrumentalnego wykorzystywania postępowań karnych skarbowych do wydłużania okresów przedawnienia. Ważne orzeczenia zapadły także na gruncie ochrony praw podatników do oprocentowania nadpłat.

Więcej na stronie EY
https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/03/ey-ranking-doradcow-podatkowych

Ostatnie wpisy

9 kwietnia 2021

UNIQA i AXA działają już jako jedna firma pod marką UNIQA. Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych i zmiana nazwy na UNIQA. Nazwę na UNIQA zmieniły także towarzystwo funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwo emerytalne.

3 lutego 2020

Nasze ubezpieczenie AXA Pomoc podatkowa została produktem miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej.
W uzasadnieniu napisano, że nagroda została przyznana „za dostrzeżenie potencjału ubezpieczeniowego rosnącej liczby obowiązków podatkowych nakładanych na przedsiębiorstwa i szybką reakcję na zidentyfikowane zjawisko”.

W ostatnim czasie tematyka ubezpieczeń podatkowych dla firm stała się bardzo gorąca. Wiąże się to z zachodzącymi na rynku zmianami, tym, że państwo nakłada na firmy coraz więcej obowiązków podatkowych, coraz bardziej skomplikowanych i niejasnych.