Pakiety abonamentowe

Bezpieczny podatnik

Program przygotowany we współpracy z UNIQA i EY. Oprócz ubezpieczeń OC dla osób odpowiedzialnych i UNIQA Pomoc podatkowa, zawiera dodatkowe narzędzia zwiększające bezpieczeństwo firmy.

Skontaktuj się

Nasi eksperci przygotowują ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości.

Co to jest Program Bezpieczny Podatnik?


Program Bezpieczny Podatnik to autorskie narzędzie przygotowane we współpracy z UNIQA i EY.

W jego skład wchodzą cztery narzędzia

 • OC dla odpowiadających za księgowość, podatki i płace.
 • UNIQA Pomoc podatkowa.
 • JPK okEY tester.
 • TAX 360.

Dzięki niemu będziesz mieć pewność, że wszystko w podatkach jest, jak trzeba i, że nawet w przypadku pojawienia się kontroli (Urząd Skarbowy ZUS i PIP) firma i osoby odpowiedzialne będą pod opieką najlepszych specjalistów.
Dla kogo jest program Bezpieczny Podatnik?


Program przeznaczony jest dla wszystkich firm które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i PIP, a także bezpieczeństwo osób odpowiadających w tych firmach za podatki, księgowość i sprawy kadrowo-płacowe. Stworzony został w ten spsób, że wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od wysokości przychodu firm. Dzięki temu z Programu może korzystać każda firma niezaleznie od wielkości. W ramach Programu ochronę i wsparcie otrzymują osoby zajmujące następujące stanowiska:

 • Księgowy/a
 • Główny/a księgowy/a
 • Dyrektor finansowy
 • Członek zarządu, prokurent
 • Właściciel
 • Pracownik działu kadr
 • Pracownik odpowiedzialny za płace
 • Inna osoba odpowiedzialna w sposób bezpośredni lub pośredni za księgowość i sprawy kadrowo – płacowe.
Narzędzia w pakiecie 1: Ubezpieczenie OC dla osób odpowiedzialnych


Ubezpieczenie zaczyna działać, gdy osobie ubezpieczonej grozi postawienie zarzutów ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP, lub wtedy, gdy takie zarzuty zostały już postawione. W ramach ubezpieczenia UNIQA:

 • ​Pokrywa wszelkie koszty związane z obroną prawną: koszty wynagrodzenia prawnika, koszty ekspertyz, koszty sądowe i postępowania egzekucyjnego.
 • Refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary administracyjne (nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP) i kary sądowe.
 • Pokrywa szkody wyrządzone pracodawcy przez pracownika.
Wiecej >>
Ile to kosztuje?


Pakiety Bezpieczny Podatnik oferowane są w miesięcznym abonamencie, którego wysokość każdorazowo uzależniona jest od wielkości firmy. Dzięki temu mamy pewność, że dostosowana jest ona do możliwości finansowa każdej firmy od największych do całkiem małych.
Narzędzia w pakiecie 2: Ubezpieczenie UNIQA Pomoc podatkowa


Ubezpieczenie Pomoc podatkowa UNIQA zapewnia wsparcie specjalistów EY firmy z tzw. Wielkiej Czwórki, od lat uznawanej za najlepszego w Polsce doradcę w kategorii spory podatkowe. W ramach ubezpieczenia firma otrzymuje:

 • Pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY podczas kontroli lub sporów z fiskusem z ZUS i PIP.
 • Pomoc we wszystkich instancjach prawnych w Polsce aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Finansowanie kosztów pracy EY podczas kontroli i sporu.
Wiecej >>
Narzędzia w pakiecie 3: JPK OK Tester


JPK okEY tester to narzędzie analityczne stworzone przez ekspertów EY, dzięki któremu można zweryfikować Jednolity Plik Kontrolny i zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości we własnym zakresie, zanim zrobią to organy podatkowe. Możliwość sprawdzenia prawidłowości JPK może być firmie potrzebna gdyż od jesieni 2020 kończy się "okres przejściowy" i fiskus za błedy w JPK zacznie nakładać kary. Baza autorskich testów obejmuje dwa komponenty:

 • Analiza merytoryczna prowadzona jest w oparciu o autorski zestaw testów EY, którym poddane są dane zawarte w JPK, pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego. W jej ramach wskazane zostaną nieprawidłowości w dotychczasowych rozliczeniach oraz potencjalne kwestie problemowe, które mogą zwrócić uwagę organów podatkowych.
 • Analizę technicznej poprawności JPK. W jej ramach weryfikujemy kompletność i poprawność pliku JPK pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi Ministerstwa Finansów. Dodatkowo testy techniczne weryfikują czy wygenerowany plik jest wewnętrznie spójny, kompletny oraz czy dane są w odpowiednim formacie.
Formuła i efekty testów
 • JPK okEY to ponad 300 testów zaprojektowanych na bazie wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia licznych przeglądów podatkowych. Testy opierają się na przepisach prawa podatkowego, a także praktyce orzeczniczej sądów i organów administracyjnych
 • Nasze narzędzie wykrywa nieścisłości w rozliczeniach podatkowych oraz wskazuje kwestie, które potencjalnie mogą być podważane przez organy administracyjne
 • Aplikacja pozwala na znaczącą redukcję ryzyk podatkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej spółki oraz pracowników odpowiedzialnych za podatki.
Narzędzia w pakiecie 4: TAX 360


Nowe ustawodawstwo podatkowe, jego niekończące się nowelizacje oraz zmiany interpretacji i orzecznictwa sądów – to tylko fragment zewnętrznego ryzyka podatkowego na które narażeni są podatnicy. Minimalizacja tego ryzyka zależy jednak od nas samych – trzymanie ręki na pulsie, błyskawiczna i przemyślana reakcja na zmiany prawne jest dziś koniecznością każdej firmy. Serwis TAX 360, który oferujemy w ramach naszego Pakietu, wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Przegotujemy i dostarczymy Wam przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych, które mogą być ważne w Waszej codziennej pracy.

 • Newsletter – specjalnie dla Ciebie eksperci EY przeprowadzają przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych, takich, które mogą być ważne w Twojej codziennej pracy. Prawdziwa esencja istotnych zmian podatkowych.
 • Alerty – w przypadku nowej i szczególnie ważnej informacji nie czekamy na kolejne wydanie newslettera – bez względu na porę dnia wysyłamy nasze alerty natychmiast, aby pozwolić Ci na właściwą reakcję.
 • Webinaria i szkolenia – niektóre tematy wymagają pogłębionego omówienia i możliwości zadania pytania. W takich przypadkach organizujemy webinaria oraza szkolenia. Naszymi prelegentami są doświadczeni eksperci z AXA, EY bądź Strefy Bezpieczeństwa.