01. Jak ogólnie działa ubezpieczenie?

Kontrola podatkowa wymaga od podatnika podejmowania prawidłowych decyzji, co przy nowym sposobie jej prowadzenia oznacza konieczność działania pod dużą presją czasu. Ubezpieczenie Pomoc podatkowa UNIQA zapewnia wsparcie specjalistów EY firmy z tzw. Wielkiej Czwórki, od lat uznawanej za najlepszego w Polsce doradcę w kategorii spory podatkowe. W ramach ubezpieczenia firma otrzymuje:

 • Pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY podczas kontroli lub sporów z fiskusem z ZUS i PIP.
 • Pomoc we wszystkich instancjach prawnych w Polsce aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Finansowanie kosztów pracy EY podczas kontroli i sporu.

02. Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do firm o różnych przychodach, różnej wielkości zatrudnienia, również tych najmniejszych. Wielkość składki zawsze uzależnione jest od wysokości przychodu firmy.
W trakcie kontroli lub sporu ubezpieczenie stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za podatki, finanse, kadry i płace.

 • Księgowy/a
 • Główny/a księgowy/a
 • Dyrektor finansowy
 • Członek zarządu, prokurent
 • Właściciel
 • Inna osoba odpowiedzialna w sposób bezpośredni lub pośredni za księgowość i sprawy kadrowo – płacowe.

03. Co obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczona jest pomoc profesjonalnych doradców związana z obsługą:

 • Kontroli i sporów podatkowych.
 • Kontroli i sporów z ZUS lub PIP.
 • Postępowań zabezpieczających zobowiązania podatkowe.
 • Postępowań egzekucyjnych zobowiązań podatkowych.

04. Kontrola krok po kroku

 1. Organ kontrolny wszczyna kontrolę w ubezpieczonej firmie.
 2. Firma decyduje się, czy skorzystać z pomocy EY. Może to uczynić maksymalnie 3 razy w ciągu roku.
 3. W trakcie kontroli lub sporu EY udziela pomocy:
 • Przygotowując we współpracy z ubezpieczonym strategię kontroli lub sporu.
 • Przygotowując zastrzeżenia, wyjaśnienia, odwołania, skargi i skargę kasacyjną.
 • Reprezentując ubezpieczonego na rozprawie przed WSA i NSA.
 • W zależności od opcji ubezpieczenia: uczestnicząc w spotkaniach, negocjacjach z urzędem i przesłuchaniach.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?