01. Jak ogólnie działa program Bezpieczny podatnik?

Poziom bezpieczeństwa podatkowego firmy zależy od odpowiedzialnych za ten obszar pracowników. Jednocześnie, osobiste bezpieczeństwo pracowników zależy od poziomu ryzyka na jakie narażona jest ich firma. Dobrze chroniona firma to dobrze chronieni pracownicy. Dobrze chronieni pracownicy to dobrze chroniona firma. Nasze rozwiązania zapewniają harmonijne bezpieczeństwo obu stron.

Program Bezpieczny podatnik to autorskie rozwiązanie przygotowane wspólnie z UNIQA i EY. W kompleksowy sposób podchodzi do problematyki bezpieczeństwa. Pozwala nie tylko zabezpieczyć firmę i osoby odpowiedzialne za podatki, księgowość i płace, ale także zmniejszyć prawdopodobieństwo, że firma zostanie wytypowana do kontroli.

02. Co daje firmie Program Bezpieczny podatnik?

Bezpieczeństwo osobiste osób odpowiedzialnych za podatki, księgowość i płace (Ubezpieczenie OC)
Ochrona w przypadku zagrożenia zarzutami ze strony fiskusa, ZUS lub PIP. Pokrywa koszty obrony prawnej, refunduje mandaty grzywny i kary, a także pokrywa ewentualne roszczenia pracodawcy wobec Ubezpieczonego.

Bezpieczeństwo firmy (Ubezpieczenie UNIQA Pomoc podatkowa dla firmy na wypadek kontroli lub sporu)
Ochrona podczas kontroli lub sporów z fiskusem, ZUS bądź PIP. Obejmuje finansowaną przez UNIQA pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY

Zmniejszenie prawdopodobieństwa, że firma zostanie wytypowana do kontroli (Tester JPK okEY)
Oprócz ubezpieczeń podatkowych nasze pakiety mogą zawierają dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo firmy. Tester JPK okEY to wyjątkowe narzędzie stworzone i aktualizowane przez ekspertów EY. Sprawdza ono analizę techniczną poprawności JPK, a także analizę merytoryczną opartą na ponad 300 testach zaprojektowanych na bazie doświadczeń płynących z tysięcy przeglądów podatkowych prowadzonych przez naszych ekspertów (bezpieczeństwo gwarantowane certyfikatem EY). ​Pomaga tak przygotować dokumentację, żeby mieć pewność, że wszystko jest zgodnie z aktualny prawem.

Możliwość trzymania ręki na pulsie zmian​ (TAX 360)
TAX360 to przygotowywany codziennie we współpracy z ekspertami EY biuletyn. Zawiera najważniejsze informacje podatkowe, alerty, informacje o zmianach w prawie, zaproszenia na specjalne webinaria organizowane przez EY i wiele innych. Słowem niemal wszystko co jest ważne dla newralgiczne dla bezpieczeństwa firmy. Dzięki temu firma zawsze będzie przygotowana do zmian.

03. Dla kogo?

Program Bezpieczny podatnik pozwala zadbać zarówno o bezpieczeństwo osobiste osób odpowiedzialnych za podatki, księgowość i płace, jak i za bezpieczeństwo podatkowe firmy na wypadek kontroli lub sporu z fiskusem, ZUS i PIP. Stanowi wsparcie dla:

  • Księgowy/a
  • Główny/a księgowy/a
  • Dyrektor finansowy
  • Członek zarządu, prokurent
  • Właściciel
  • Inna osoba odpowiedzialna w sposób bezpośredni lub pośredni za księgowość i sprawy kadrowo – płacowe.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?