Polityka prywatności

Administratorem danych jest CR21 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 31 lok 00-508, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000642508, NIP 1132920672. W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się: e-mail:kontakt@strefab.pl

 

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z CR21

  • marketingowym, które polega na wykorzystaniu danych dla stworzenia i dostarczenia spersonalizowanej oferty marketingowej opartej na moich preferencjach

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f  

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy narzędzi koniecznych do zapewnienia wykonania umowy zawartej z CR21, czyli:  AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul Chłodna 51, 00–867 Warszawa oraz Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • trwania umowy o świadczenie usług przez CR21 Sp. zo.o.., a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

  • prowadzenia działań marketingowych przez CR21 Sp. zo.o. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli CR21 Sp. z o.o. przetwarza je:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

PIRAMIDA BEZPIECZEŃSTWA

POZIOM 1: Bezpieczeństwo  osób odpowiadających za księgowość, podatki i płace >>

POZIOM 2: Bezpieczeństwo firmy podczas kontroli US, ZUS i PIP >>

POZIOM 3: Bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych firmy >>

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej firmy lub oferty SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Skierujemy Cię we właściwe miejsce.

INFORMACJE

Porozmawiajmy

Nasz zespół czeka na Twoje pytania. Chcemy zadbać o Twoje bezpieczeństwo.

Zapraszamy do Strefy BEZPIECZEŃSTWA