Ochrona w przypadku zagrożenia zarzutami ze strony fiskusa, ZUS lub PIP. Pokrywa koszty obrony prawnej, refunduje mandaty grzywny i kary, a także pokrywa ewentualne roszczenia pracodawcy wobec Ubezpieczonego.

Już 200 zł (rocznie)

Ochrona podczas kontroli lub sporów z fiskusem, ZUS bądź PIP. Obejmuje finansowaną przez UNIQA pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY.

Już od 700 zł (miesięcznie)

Program przygotowany z UNIQA i EY. Zawiera oba ubezpieczenia: OC i Pomoc podatkowa, a także dodatkowe narzędzia zwiększające bezpieczeństwo. Wysokość miesięcznego abonamentu dostosowana jest do wielkości firmy.

Już od 700 zł (miesięcznie)